Aktualu

Praktinė informacija

Psichoneuroendokrinologijos programoje gali dalyvauti šeimos gydytojai bei kitų sričių gydytojai.

Taip pat šią programą gali pasirinkti ir LSMU Šeimos medicinos klinikos rezidentai (programa yra nemokama)

Šeimos gydytojų tobulinimo programa

PSICHONEUROENDOKRINOLOGIJA

Programos apimtis:40 val. (1,5 ECTS)
Programa vyks:nuotoliniu būdu (per nuotolinio mokymosi platformą)

Bus išduodami kvalifikacijos tobulinimą patvirtinantys pažymėjimai.
Įskaita – baigiamasis testas kurso eigoje.

Kvalifikacijos tobulinimo mokymų dalyvio mokestis:208 Eur

Programa LSMU Šeimos medicinos klinikos rezidentams

PSICHONEUROENDOKRINOLOGIJOS PAGRINDAI

Programos apimtis:6 ECTS kreditai
Programa vyks:nuotoliniu būdu (per nuotolinio mokymosi platformą)

Įskaita – baigiamasis testas kurso eigoje.

Baigusiems šią programą ir gavusiems įskaitą rezidentams bus išduodami podiplominių studijų sertifikatai.

Programa nemokama