Daugiau nei 40 metų egzistuojanti
ir skirtingas disciplinas apjungianti mokslo šaka

Psichoneuroendokrinologija

Psichoneuro-endokrinologija

Apie programą

Psichoneuroendokrinologija

Apjungia daugelį disciplinų

Psichoneuroendokrinologija

Apjungia daugelį disciplinų

Psichoneuroendokrinologijos paradigma – pagilintas fiziologijos supratimas, kuris pereina nuo kiekinio (binarinio) biocheminių būklių įvertinimo prie kokybinio (tarpusavio ryšių) biocheminių parametrų įvertinimo.

Psichoneuroendokrinologija skatina žmogų suprasti kaip sistemą, ne kaip atskirų dalių sumą, priartina prie ligos priežasčių ir mechanizmų supratimo ir išaiškinimo.

Psichologiją

Neurobiologiją

Epigenetiką

Endokrinologiją

Imunologiją

Psichiatriją

Šios programos metu

Nagrinėjami klausimai

Nagrinėjamos temos
  • Pagumburio – hipofizės – periferinių organų ašys
  • Autonominė nervų sistema
  • Neurohormonai
  • Epigenetika
  • Psichogenetika
  • Prenatalinio laikotarpio reikšmė
  • Streso patofiziologija ir įveikos metodikos
  • Išplėstinės pacientų ištyrimo metodikos
  • Fitoterapija